Środki z Unii Europejskiej Dotacje Unijne

Środki unijne w postaci dotacji to szansa na dynamiczny rozwój firmy, mnogość dostępnych programów pozwala na realizację praktycznie dowolnego celu.

Dotacje dla firm przewidziane na lata 2007 - 2013 zgromadzone zostały w kilkunastu programach - zarówno krajowych (wśród nich m.in. "Kapitał ludzki", z którego można realizować np. projekty związane ze szkoleniami, doradztwem zawodowym oraz praktykami, czyli wykorzystaniem potencjału zasobów ludzkich, "Infrastruktura i środowisko", który to program operacyjny jest zorientowany w szczególności na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej kraju w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej będącej w silnym związku z poprawą stanu środowiska, a także na działania związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną; "Innowacyjna gospodarka" gdzie priorytetem jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności, obejmującej działania o charakterze technicznym, organizacyjnym, naukowym bądź handlowym, które mają wpływ na rozwój polskiej gospodarki w wyniku wprowadzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów i procesów oraz znaczące, ulepszone zmiany technologiczne) jak i programów regionalnych (tzw. "Regionalnych Programów Operacyjnych"), określonych szczegółowo dla danego województwa.

W zależności od założonego celu należy wybrać odpowiedni program, który będzie mógł wyjść naprzeciw oczekiwaniom beneficjenta.
Zanim jednak sięgnie się do krajowych lub regionalnych programów operacyjnych po to by skorzystać z puli wielu miliardów euro przyznanych Polsce m.in. na poszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzanie do oferty udoskonalonego produktu bądź stworzenia trwałych miejsc pracy należy wypełnić szereg warunków, wymaganych do otrzymania bezzwrotnej pomocy w postaci refundacji części wydatków, bez obowiązku ich późniejszego zwrotu, a przy tym prawidłowego zakończenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Proponujemy Państwu kompleksową pomoc - świadczymy zarówno usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków unijnych, jak również zajmujemy się przygotowywaniem wniosków wraz z wymaganą dokumentacją o dofinansowanie działań realizowanych przez naszych Klientów.

W zakres oferty firmy Pomel dot. dotacji unijnych wchodzą m. in.:

  • konsultacje obejmujące informacje na temat aktualnie obowiązujących programów unijnych
  • przeprowadzanie analiz dotyczących możliwości skutecznego skorzystania z programów operacyjnych według przedstawionych założeń
  • określenie optymalnego programu
  • przedstawienie procedury związanej z uzyskaniem dotacji
  • przygotowanie wniosku o dotację
  • opracowywanie studium wykonalności / biznesplanów niezbędnych do wniosków
  • przygotowanie innych dokumentów niezbędnych dla danego programu według obowiązujących przepisów i wytycznych
  • opracowanie listy wymaganych załączników
  • konsultacje dotyczące składanych wniosków, w tym sprawdzanie poprawności składanych wniosków pod względem formalnym (kompletność dokumentacji i in.)
  • inne usługi w zależności od potrzeb

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług - zapewniamy wysoką skuteczność, fachową obsługę oraz konkurencyjne ceny.

Ponadto służymy fachową radą, udzielamy wskazówek i wyjaśnień dotyczących procedury, określamy szanse i potencjalne zagrożenia, realnie oceniamy możliwość wsparcia finansowego poprzez dotacje unijne dla danego Klienta w świetle przedstawionych okoliczności.

Proponujemy Państwu współpracę na wszystkich etapach procesu ubiegania się o dofinansowanie i pozyskanie dotacji: począwszy od doradztwa przy wyborze właściwego funduszu, poprzez sporządzenie analiz i studium wykonalności oraz biznes planów, przygotowania wniosku, włącznie z poprawnym rozliczeniem uzyskanej dotacji.

Powierzenie wszystkich spraw związanych z aplikacją i następnie rozliczeniem unijnej pomocy firmie zewnętrznej, wyspecjalizowanej w usługach doradczo-konsultacyjnych znacznie eliminuje ryzyko wystąpienia błędu, który może skutkować utratą szansy na przyznanie dotacji.