Rzetelnie i Odpowiedzialnie dlaczego my?

Historia firmy POMEL sięga 1989 roku, kiedy do została założona spółka prawa handlowego, wpisana następnie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000192250.

Jesteśmy silnie i niezmiennie związani z regionem Torunia i województwa kujawsko - pomorskiego przez co rzetelnie i odpowiedzialnie budując w codziennej praktyce wizerunek naszej firmy opieramy się na rzeczywistych, dotychczasowych dokonaniach, które mają przełożenie na jakość naszych usług i stanowią zobowiązanie do profesjonalnego wykonywania powierzonych czynności każdego dnia.

Spojrzenie przez pryzmat lokalnego rynku na funkcjonujący biznes i jego otoczenie umożliwia konsekwentne odpowiadanie na jego potrzeby, zapewnia poprawne rozpoznanie i właściwą analizę często specyficznych oczekiwań naszych Klientów, pomaga znaleźć optymalne rozwiązanie i jego praktyczne zastosowanie.

Najważniejsza jest dobra reputacja - ta idea przyświecała nam od samego początku działalności, bowiem była i jest gwarantem profesjonalnej, fachowej obsługi Klientów, wyznacznikiem wprowadzanych rozwiązań oraz ich realizacją z myślą o celach i potrzebach odbiorców usług.

Wytrwałe zdobywanie wiedzy, kompetencje zawodowe, wysoka jakość pracy i etyczne postępowanie, kierowanie się wyznaczoną strategią przejrzystości w relacjach z Klientami oraz prowadzenie spraw w sposób budzący zaufanie przy ciągłym przestrzeganiu

wartości przynależnych odpowiedzialnym firmom eliminuje wystąpienie niespodziewanych i prawnie wadliwych rozwiązań, przyczynia się do wzrostu zadowolenia naszych partnerów dzięki efektom wynikającym ze świadczonych przez nas usług.