BHP w firmie Szkolenia

... a także inne usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie zalecane przedsiębiorstwom, w których szkodliwe i uciążliwe warunki powodują wypadki i choroby zawodowe pracowników. Stanowią naszą odpowiedź - ujętą w ramy oferty - na obowiązujące przepisy ustaw i rozporządzeń dotyczących BHP i ochrony ppoż, m.in.: Kodeksu pracy, Rozporządzenia z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie z 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP oraz Rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Doświadczenie zawodowe osób prowadzących zajęcia oraz realizujących obsługę firm obejmującą sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwa organizacja prowadzonych szkoleń zarówno w zakresie maksymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na kurs, jak i metodyki pracy sprawiają, że szkolenia są pozytywnie oceniane przez ich odbiorców, a Klienci zadowoleni z wdrożonej obsługi BHP w firmach.

Oferta szkoleń z zakresu BHP obejmuje m. in.:

  • szkolenia wstępne pracowników,
  • szkolenia okresowe pracowników,
  • szkolenia dla pracodawców.

Ponadto proponujemy dodatkowe usługi m. in.:

  • ocena ryzyka stanowiskowego,
  • prowadzenie spraw bhp w firmie,
  • doradztwo obejmujące przepisy oraz zasady BHP,
  • szkolenia dot. ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej..

Jako organizatorzy szkoleń spełniamy wszelkie wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Gospodarki i Pracy. Posiadamy odpowiednie pomieszczenie, w którym prowadzimy szkolenia (zdjęcia zamieszczone są obok), na życzenie możemy przeprowadzić w miejscu wyznaczonym przez Klienta. Zapewniamy właściwy przebieg szkolenia oraz odpowiednie wyposażenie i środki dydaktyczne

niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wystawiamy stosowne zaświadczenie. Koszt i termin ustalany jest indywidualnie z Klientem, nadmienimy jednak, że szkolimy w miłej atmosferze i zawsze chętnie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów.